Konsultacje społeczne – Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa

Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie „Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa”