Posiedzenie Zespołu „Bezpieczny Kraków”

Posiedzenie Zespołu „Bezpieczny Kraków” odbędzie się 22 sierpnia o godz.17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VII.