Utrudnienia związane z Biegiem Trzech Kopców

Impreza rozpocznie się 1 X 2017r. o godzinie 10.30 pod Kopcem Krakusa. Trasa liczy 13 kilometrów. To jedyny w Polsce bieg górski, który prowadzi przez centrum miasta. Uczestnicy od Kopca Krakusa pobiegną w stronę Kopca Kościuszki, a następnie pod Kopiec Piłsudskiego. Prawie jedna czwarta trasy wiedzie ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Różnica poziomów sięga 160 metrów. Udział w imprezie weźmie blisko 2,8 tys. osób.
Podczas trwania imprezy do godz. 13, będą występowały utrudnienia w ruchu na trasie biegu, która przebiega następująco:
Start pod Kopcem Krakusa, a następnie ul. F. Maryewskiego, al. Pod Kopcem, ul. Za Torem, kładka nad al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Dembowskiego, ul. Parkowa, ul. Rękawka, Rynek Podgórski, ul. Brodzińskiego, kładka pieszo – rowerowa im. O. Bernatka (część przeznaczona dla ruchu rowerowego), ul. Podgórska (chodnik), pochylnią zbieg na dół na Bulwar Inflancki, bulwary Wisły do ul. Flisackiej, ul. Kościuszki, ul. św. Bronisławy,
al. Waszyngtona pod Kopiec Kościuszki (Wzgórze św. Bronisławy), al. Waszyngtona, przecięcie ul. Starowolskiej, zielony szlak turystyczny do al. Do Kopca i Kopiec Piłsudskiego, gdzie będzie meta.
Podczas biegu nie będzie przejazdu z ulicy Starowolskiej w Jodłową i odwrotnie. Objazd będzie poprowadzony od ul. Jodłowej ulicami: Księcia Józefa, Orla, Rzepichy, Chełmska, Junacka, Królowej Jadwigi do al. 28. Lipca 1943r, a od ul. Starowolskiej ulicami Królowej Jadwigi, Junacka, Chełmska, Rzepichy, Orla, Księcia Józefa do ul. Jodłowej.
W godzinach 10.30 – 12.30 zamknięta będzie ul. T. Kościuszki. Zostanie wyznaczony objazd do Al. M. Konopnickiej ul. Zielińskiego, Monte Casino do Ronda Grzegórzeckiego. Ruch tramwajowy na Salwator zostanie utrzymany przez cały czas trwania biegu.
W dniu startu obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania na ul. Dembowskiego. Podczas biegu ograniczenia i utrudnienia w ruchu wystąpią także w rejonach Rynku Podgórskiego (ul. Limanowskiego i ul. Brodzińskiego) oraz Salwatora.