Konkurs Pejzaż Zwierzyniecki

Regulamin konkursu „Pejzaż Zwierzyniecki”

 

Temat przewodni konkursu w roku 2017 to:

„Kopiec Kościuszki dawniej i dziś”

 

Kopiec Kościuszki to jeden z czterech kopców krakowskich, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajduje się na Wzgórzu bł. Bronisławy w zachodniej części Krakowa na terenie Zwierzyńca. Jego budowa wspólnymi siłami całego ludu trwała od 1820 – 1823 roku. Sypanie kopca było wielkim wydarzeniem, które zgromadziło weteranów powstań, chłopów i młodzież. Obecnie jest jedną z największych atrakcji Krakowa chętnie odwiedzaną zarówno przez krakowian jak i turystów.

Rok 2017 jest ogłoszony jest Rokiem Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji Rada Dzielnicy VII miasta Krakowa i Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do ostatniej edycji konkursu plastycznego i fotograficznego „Pejzaż Zwierzyniecki”.

Niech ten konkurs będzie okazją do zgromadzenia wszystkich dotychczasowych i nowych uczestników, jak przed laty wszystkich zgromadziło sypanie kopca. Zapraszamy !


W konkursie „Pejzaż Zwierzyniecki” mogą brać udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz licealnych jak również dzieci uczęszczające na zajęcia Klubów Kultury działających na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

W kategorii otwartej udział może wziąć każdy.

 

 1. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej lub fotograficznej – z wyłączeniem prac przestrzennych.

Techniki dozwolone:

 • grafika
 • rysunek
 • malarstwo
 • mieszana

Do wykonania prac nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.

Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3, natomiast zdjęcia w rozmiarze 15 x 21cm.

 

 1. Uczestnicy wykonują prace indywidualne; w miarę możliwości dostarczają przygotowane do ekspozycji. Każdy uczestnik może wykonać jedna pracę/zdjęcie. Na odwrocie pracy winno znajdować się imię, nazwisko autora, wiek autora, nazwa i numer instytucji (przedszkole, szkoła, gimnazjum, liceum, klub kultury), imię
  i nazwisko opiekuna oraz tytuł pracy. Prosimy także o podanie maila lub numeru telefonu w celach kontaktowych.

 

 1. Zgłoszone do konkursu prace, za wyjątkiem prac zastrzeżonych przez uczestników, przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

 1. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach wiekowych:

 

 • 3 -4 lat i 5 – 6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat
 • 16-18 lat
 • Kategoria otwarta (od 1 do 100 lat), techniki dozwolone: fotografia (maksymalnie
  1 zdjęcie jednego autora), rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.

 

 1. Pomocy w technicznej obsłudze konkursu podejmuje się Samorządowe Przedszkole nr 9 przy ul. Mlaskotów 2A (wszystkie kategorie wiekowe za wyjątkiem kategorii otwartej) oraz Rada i Zarząd Dzielnicy VII (kategoria otwarta oraz koordynacja przebiegu całego konkursu).

 

 1. Celem oceny prac konkursowych powołuje się Komisję Konkursową.

 

 1. W każdej kategorii Komisja przyznaje nagrody I-III oraz maksymalnie trzy wyróżnienia.

 

 1. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może zdecydować o rezygnacji
  z przyznania nagród lub wyróżnień, nagrodzeniu lub wyróżnieniu ex aequo a także
  o przyznaniu wyróżnienia specjalnego.

 

 1. Komisja po przeprowadzeniu dyskusji podejmuje decyzję o przyznaniu nagród lub wyróżnień. W przypadku rozbieżnych opinii członków Komisji wyboru nagrodzonej lub wyróżnionej pracy dokonuje się poprzez głosowanie.

 

 1. Przyjmuje się następujący harmonogram działań związanych z realizacją konkursu:

 

 • Do dnia 31 stycznia 2018 roku – dostarczenie prac do Samorządowego Przedszkola nr 9 przy ul. Mlaskotów 2A od pon. – pt. w godz. 8:00 – 16:00 do pań : Agnieszka Jurkowska (gr Smoki – I piętro), Justyna Ziarkowska (gr Smoki – I piętro) wraz z lista autorów składanych prac (w kategorii otwartej również – do Rady Dzielnicy VII) .
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Samorządowym Przedszkolu nr 9 –

            o terminie poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

 • Ostateczny termin odbioru prac zastrzeżonych oraz nagród ustalono na 30 maja 2018 roku.

Po tym terminie nieodebrane prace oraz nagrody przechodzą na własność organizatora.

 

 1. Planowane jest przygotowanie wystawy pokonkursowej. O dokładnej dacie zostaną Państwo powiadomieni mailem lub telefonicznie. Data ta także pojawi się na stronie http://www.dzielnica7.krakow.pl/
 2. Do regulaminu dołączamy wzór oświadczenia, które należy podpisać (osoba pełnoletnia podpisuje osobiście, osoba niepełnoletnia – podpisuje opiekun prawny) oraz wzór listy autorów składających prace do wypełnienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i publikowania zdjęć prac konkursowych oraz zdjęć z gali wręczenia nagród.

 

Zapraszamy!!!