Dyżur Przewodniczącego odwołany

W dniu 20 lutego  2018 r. dyżur Pana Przewodniczącego Szczęsnego Filipiaka zostaje odwołany.