Zawiadomienie dot. informacji dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

/pełna treść zawiadomienia/