Zawiadomienie dot. wniosku o wyłączenie od udziału w prowadzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

/pełna treść zawiadomienia/