ZWIERZYNIECKI KONKURS FOTOGRAFICZNY “Moje wakacje w obiektywie”

Zapraszamy mieszkańców oraz uczniów szkół z Dzielnicy VII Zwierzyniec do udziału w konkursie fotograficznym.
Zachęcamy Państwa do uchwycenia w “obiektywie” wakacyjnych przeżyć i ulotnych chwil, które zapamiętamy tylko dzięki fotografii.
Wręczenie nagród na Święcie Dzielnicy.
Karty zgłoszenia:
dzieci
Prace składamy do 10.09.2018 r., a wszystkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie (do pobrania tutaj)

REGULAMIN

Zwierzynieckiego Konkursu Fotograficznego

„Moje wakacje w obiektywie”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.
 2. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko i jest mieszkańcem Dzielnicy VII Zwierzyniec lub uczniem uczęszczającym do szkoły na terenie tej Dzielnicy. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat oraz powyżej 16 lat. O przynależności do danej kategorii decyduje wiek autora w dniu zgłoszenia pracy.
 3. Termin i miejsce dostarczenia prac:
 • prace dostarczamy osobiście do dnia 10.09.2018 r.,
 • miejsca składania prac: siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18 lub Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35.
 1. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 lub 2 prace spełniające poniższe kryteria:
 • fotografie nie mogą powstać w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej,
 • prace muszą mieścić się w przedziale formatów od 15 x 20 cm do 24 x 30 cm,
 • prace nie mogą być oprawione ani podklejone,
 • fotografie mogą być kolorowe, czarnobiałe lub monochromatyczne w dowolnym odcieniu na dowolnym papierze (połysk, mat, jedwab itd.).
 1. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz ulicę przy której się mieszka. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy VII, a nie mieszkających w niej, należy podać nazwę szkoły.
 2. Do oceny prac organizator powołuje jury konkursu, od którego werdyktu nie przysługują żadne odwołania, a po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród podczas Święta Dzielnicy VII Zwierzyniec 29.09.2018r.(*), o czym organizator poinformuje na stronie internetowej Dzielnicy VII (dzielnica7.krakow.pl).
 3. Prace zwycięzców konkursu zaprezentowane zostaną podczas Święta Dzielnicy VII oraz na stronie internetowej Dzielnicy VII.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. O liczbie wręczonych nagród zadecyduje jury konkursu z równoczesnym zastrzeżeniem sobie prawa – w przypadku niskiej jakości zdjęć – do nie wyłonienia żadnego zwycięzcy.
 5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 6. Wraz ze zdjęciami należy obligatoryjnie złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisanym oświadczeniem. W przypadku nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny małoletniego.
 7. Fotografie zgłasza do konkursu jedynie ich autor, a naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, obciąża osobę składającą prace.

Naruszenie przez uczestnika konkursu powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem zgłoszonych do konkursu fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje ich wykorzystania przez organizatora w ramach konkursu.

 1. Uczestnik konkursu gwarantuje, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 2. Prace można odebrać w terminie od 7 do 30 dni po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie nieodpłatne prawo do publikacji na stronach internetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 oraz w „Kurierze Zwierzynieckim” każdej z prac biorących udział w konkursie.
 4. Prawa autorskie do prac nie przechodzą na organizatora konkursu.

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

 

Zapraszamy!