Dyżur odwolany

Napis: Informacja

Dyżur przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Szczęsnego Filipiaka w dniu 3 lipca zostaje odwołany.