ZWIERZYNIECKI KONKURS FOTOGRAFICZNY “Moje wakacje w obiektywie” – termin przedłużony do 22 września!

Zapraszamy mieszkańców oraz uczniów szkół z Dzielnicy VII Zwierzyniec do udziału w konkursie fotograficznym.
Zachęcamy Państwa do uchwycenia w “obiektywie” wakacyjnych przeżyć i ulotnych chwil, które zapamiętamy tylko dzięki fotografii.
Wręczenie nagród na Święcie Dzielnicy.
Karty zgłoszenia:
dzieci
Prace składamy do 22.09.2018r. (termin przedłużony) , a wszystkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie (do pobrania tutaj)

REGULAMIN

Zwierzynieckiego Konkursu Fotograficznego

„Moje wakacje w obiektywie”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.
 2. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko i jest mieszkańcem Dzielnicy VII Zwierzyniec lub uczniem uczęszczającym do szkoły na terenie tej Dzielnicy. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat oraz powyżej 16 lat. O przynależności do danej kategorii decyduje wiek autora w dniu zgłoszenia pracy.
 3. Termin i miejsce dostarczenia prac:
 • prace dostarczamy osobiście do dnia 10.09.2018 r.,
 • miejsca składania prac: siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18 lub Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35.
 1. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 lub 2 prace spełniające poniższe kryteria:
 • fotografie nie mogą powstać w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej,
 • prace muszą mieścić się w przedziale formatów od 15 x 20 cm do 24 x 30 cm,
 • prace nie mogą być oprawione ani podklejone,
 • fotografie mogą być kolorowe, czarnobiałe lub monochromatyczne w dowolnym odcieniu na dowolnym papierze (połysk, mat, jedwab itd.).
 1. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz ulicę przy której się mieszka. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy VII, a nie mieszkających w niej, należy podać nazwę szkoły.
 2. Do oceny prac organizator powołuje jury konkursu, od którego werdyktu nie przysługują żadne odwołania, a po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród podczas Święta Dzielnicy VII Zwierzyniec 29.09.2018r.(*), o czym organizator poinformuje na stronie internetowej Dzielnicy VII (dzielnica7.krakow.pl).
 3. Prace zwycięzców konkursu zaprezentowane zostaną podczas Święta Dzielnicy VII oraz na stronie internetowej Dzielnicy VII.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. O liczbie wręczonych nagród zadecyduje jury konkursu z równoczesnym zastrzeżeniem sobie prawa – w przypadku niskiej jakości zdjęć – do nie wyłonienia żadnego zwycięzcy.
 5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 6. Wraz ze zdjęciami należy obligatoryjnie złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisanym oświadczeniem. W przypadku nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny małoletniego.
  Do pobrania karta zgłoszenia dla osób dorosłych
  Do pobrania karta zgłoszenia dla osób nieletnich
 7. Fotografie zgłasza do konkursu jedynie ich autor, a naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, obciąża osobę składającą prace.

Naruszenie przez uczestnika konkursu powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem zgłoszonych do konkursu fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje ich wykorzystania przez organizatora w ramach konkursu.

 1. Uczestnik konkursu gwarantuje, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 2. Prace można odebrać w terminie od 7 do 30 dni po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie nieodpłatne prawo do publikacji na stronach internetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 oraz w „Kurierze Zwierzynieckim” każdej z prac biorących udział w konkursie.
 4. Prawa autorskie do prac nie przechodzą na organizatora konkursu.

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

 

Zapraszamy!