Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II”

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II” informujemy, że do 15 listopada 2018 r. można składać na piśmie wnioski do planu.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=101500