Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Do 16 listopada 2018 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r.w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4,Sala Kupiecka, początek o godz. 16:30.

Poniżej link do ogłoszenia w BIP:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=84175