Zawiadomienie dot. wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51, 52, 53 jednostka ewidencyjna Krowodrza

/pełna treść zawiadomienia/