KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

Tytuł konsultacji: Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Cel konsultacji: ustalenie zapisów Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Projekt regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 04 lutego – 01 marca 2019  r.

Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Formy konsultacji:

  1. otwarte spotkania z mieszkańcami
  2. zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu formularza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
  3. dyżury ekspertów

 

HARMONOGRAM
Rodzaj działania Data                               Miejsce
Akcja informacyjna 28.01.2019 – 01.03.2019  
Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

04.02.2019-01.03.2019  
Spotkanie konsultacyjne 07.02.2019, godz. 17:00 – 19:00 Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków
Spotkanie konsultacyjne 21.02.2019, godz. 17:00 – 19:00 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, Kraków
Dyżur ekspercki 12.02.2019, godz. 17:00-19:00 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, Kraków
Dyżur ekspercki 26.02.2019, godz. 17:00-19:00 Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne można uzyskać w okresie trwania konsultacji:

  • Na stronach internetowych: dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl
  • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Miejskim Centrum Dialogu (ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca br.:

  • Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków

z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego);

w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.