Konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania

Od 16 kwietnia do 7 maja Zarząd Transportu Publicznego prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. ZTP zakłada wzrost stawek opłat za postój oraz włączenie do SPP dwóch nowych obszarów miasta.

W celu poinformowania mieszkańców o skali proponowanych zmian oraz zebraniu uwag, ZTP zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych:

  • w czwartek, 25 kwietnia w godz. 16-20 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w Centrum Dialogu na ul. Brackiej,
  • pod adresem konsultacje@ztp.krakow.pl zbierane będą uwagi pisemne,
  • na stronie ztp.krakow.pl umieszczona zostanie ankieta zamknięta dotycząca proponowanych zmian.

Spis uwag oraz wyniki ankiety zostaną ogłoszone na stronach ztp.krakow.pl oraz krakow.pl.