WYSYP PLANÓW NA ZWIERZYŃCU!

Drodzy mieszkańcy, nie przegapcie terminów i składajcie wnioski do sporządzanych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
W związku z „Master Planem” dla Lotniska na Balicach miasto ma obowiązek sporządzić MPZP. Na terenach objętych tym planem generalnym nie będzie już wystawianych tzw. wuzetek. Zatem plany miejscowe będą sporządzane szybciej aniżeli do tej pory.

Dotyczy to planów:
1. BIELANY – http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109015
2. PODKAMYK – http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109016
Wnioski do 28.06.2019r.

3. WOLA JUSTOWSKA – HAMERNIA – http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109777
4. MORELOWA – http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109774
Wnioski do 05.07.2019r.

5. OLSZANICA
6. ZAKAMYCZE
Termin składania wniosków jeszcze nie podany.

Radni Dzielnicowi służą pomocą – na najbliższej Komisji Planowania R Dz VII przygotowujemy wnioski do powyższych planów. Termin komisji 04.06 godz. 17.30 a dyżurować będziemy od 16.30.
Oczywiście również prosimy o pomocne nam informacje drogą mailową.