Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy stacji paliw płynnych i gazowych wraz z zapleczem i wiatą” na działkach nr ew. 1/2 i 2 obr. 50. j. ew. Krowodrza przy ul. Krzyżówka w Krakowie

/pełna treść obwieszczenia/