76. Tour de Pologne w Krakowie: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W dniach 2 i 3 sierpnia 2019r. (piątek i sobota) na terenie Miasta Krakowa obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją 76. Tour de Pologne oraz imprez towarzyszących temu wyścigowi kolarskiemu, w tym Kinder+Sport Mini Tour de Pologne. Wprowadzone zostaną też zmiany w komunikacji miejskiej.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek) od godz. 9:00 w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej:

Utrudnienia w ruchu:

– wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kałuży oraz Al. Focha od mostu na rzece Rudawie do Al. Mickiewicza (od strony ul. Królowej Jadwigi możliwy dojazd do posesji przy Al. Focha i ul. Na Błoniach oraz pojazdów z identyfikatorem Tour de Pologne),

– dojazd do ulic przyległych do Al. Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza,

– droga dla rowerów wzdłuż Al. Focha nieczynna,

– ul. Wyczółkowskiego – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w związku z zapewnieniem obsługi do ul. Kasztelańskiej,

Objazdy

– do Al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Kościuszki,

– do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Aleja 3 Maja, Piastowska.

Otwarcie Al. Focha i ul. Kałuży nastąpi w dniu 3.08.2019 r. po zakończeniu wyścigu i demontażu sceny.

 

Zmiany w organizacji ruchu w dniu wyścigu

Zmiany w organizacji ruchu w dniu 3.08.2019 r. (sobota): 

Zamknięte Al. Focha i Al. 3 Maja w dniu 3 sierpnia 2019 r.  od godz. 6:00!

Utrudnienia w ruchu:

– zamknięte Al. Focha i Al. 3  Maja od godz. 6:00,

– wyłączenie Al. Focha z ruchu kołowego – od mostu na rzece Rudawie aż do Al. Mickiewicza,

– droga dla rowerów wzdłuż Al. Focha oraz Al. 3 Maja nieczynna,

– wyłączenie Al. 3 Maja z ruchu kołowego – od skrzyżowania z Al. Mickiewicza do ul. Piastowskiej,

– brak wyjazdu z ul. Oleandry w Al. 3  Maja, obsługa od Al. Mickiewicza,

W ciągu Al. Focha oraz Al. 3 Maja obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne.

Objazdy:

– do Al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Kościuszki,

– do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Al. Mickiewicza, Reymonta, Piastowska.

Otwarcie Al. 3 Maja nastąpi w dniu 3.08.2019r. po zakończeniu wyścigu i demontażu infrastruktury towarzyszącej.

Zamknięcie ul. Piastowskiej w dniu 3 sierpnia od godz. 14:00!

Utrudnienia w ruchu:

– wyłączenie ul. Piastowskiej z ruchu kołowego – od skrzyż. z Al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi; na ww. odcinku ul. Piastowskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne; za wlotem ul. Emaus pozostawiony zostanie korytarz umożliwiający wyjazd w ul. Królowej Jadwigi;

– wyłączenie części szerokości jezdni ul. Królowej Jadwigi od strony Błoń na odcinku od ul. Piastowskiej do Al. Focha (domknięcie pętli).

 Objazdy:

– od ul. Piastowskiej (skrzyż. z ul. Reymonta) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Reymonta, Miechowska, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od ul. Królowej Jadwigi (skrzyż. z ul. Słonecznikową) do ul. Konopnickiej ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Most Zwierzyniecki, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie,

UWAGA! W ciągu ul. Królowej Jadwigi w trakcie przejazdu kolarzy nastąpią chwilowe przerwy w ruchu – pomiędzy godz. 17:50 a 18:30.

– od ul. Piastowskiej (skrzyż. z ul. Reymonta) do Al. Mickiewicza ulicą Reymonta,

– wyjazd z ul. Emaus i ul. Przegon możliwy tylko w stronę ul. Królowej Jadwigi pod nadzorem Policji,

Otwarcie ul. Piastowskiej nastąpi w dniu 3.08.2019 r. po zakończeniu wyścigu oraz demontażu infrastruktury towarzyszącej.

 

  1. TOUR DE POLOGNE 2019 w dniu 3 sierpnia 2019 r. od godz. 15:00!

START HONOROWY: Rynek Główny, Grodzka, Św. Idziego, Podzamcze, Powiśle, Zwierzyniecka, Marii Konopnickiej, Kamieńskiego, Księdza Józefa Tischnera, Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta, Podmokła, Jugowicka, Armii ‘’Kraków”, w kierunku Kąpielowej.

Utrudnienia w ruchu:

Ogólne:

– na czas przejazdu wyścigu wystąpią chwilowe przerwy w ruchu (do kilku minut) na ww. ulicach,

– ruchu kołowy oraz pieszy kierowany będzie przez osoby uprawnione oraz policję,

– na skrzyżowaniach ulic znajdujących się na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontroli ruchu zabezpieczane przez odpowiednie służby porządkowe,

Ulice:

– w godzinach porannych możliwe utrudnienia w ruchu na Rynku Głównym oraz ulicach dochodzących,

– ul. Sławkowska – możliwe chwilowe przerwy w ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Basztową związane ze startem wyścigu

– Rynek Główny: na trasie wyścigu obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy

– ul. Grodzka: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy.

START OSTRY: ul. Kąpielowa, Chałubińskiego, Łąkowa. Kolarze ponownie będą wjeżdżać do m. Krakowa od strony m. Kryspinów drogą wojewódzką nr 780, następnie drogą wojewódzką 774, ul. Olszanicka, Chełmska, Junacka, Królowej Jadwigi, Focha, 3 Maja, Piastowska.

 

Utrudnienia w ruchu:

Ogólne:

– start ostry na ul. Myślenickiej, Merkuriusza Polskiego, Chałubińskiego, Łąkowej wystąpią chwilowe przerwy w ruchu,

 

– planowany powrót kolarzy do Krakowa ulicami Olszanicką, Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi około godziny 17:50, wystąpią chwilowe przerwy w ruchu na czas przejazdu wyścigu pomiędzy godz. 17:50 a 18:30,

– ruchu kołowy oraz pieszy kierowany będzie przez osoby uprawnione oraz policję,

– na skrzyżowaniach ulic znajdujących się na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontroli ruchu zabezpieczane przez odpowiednie służby porządkowe.

Zamknięcia całkowite:

– Al. Focha (odcinek Królowej Jadwigi – aleje),

– Al. 3 Maja (cały odcinek),

– ul. Piastowska (odcinek Al. 3 Maja – Królowej Jadwigi).

Objazdy:

– od ul. Piastowskiej (skrzyż. z ul. Armii Krajowej) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od ul. Armii Krajowej (skrzyż. z ul. Zarzecze) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od ul. Zarzecze do Królowej Jadwigi ulicami: Na Błonie, Jesionowa,

– od Al. Mickiewicza (skrzyż. z ul. Czarnowiejską) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od Al. Krasińskiego kier. Warszawa (skrzyż. z ul. Piłsudskiego) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Al. Mickiewicza, Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od Al. Krasińskiego kier. Rzeszów (skrzyż. z ul. Piłsudskiego) do Królowej Jadwigi ulicami: Kościuszki, Księcia Józefa, Jodłowa, Starowolska, 28 lipca 1943,

– od ul. Królowej Jadwigi (skrzyż. z ul. Słonecznikowa) do ul. Konopnickiej ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Most Zwierzyniecki, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie,

– od ul. Mydlnickiej do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Piastowska, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od ul. Mydlnickiej do Al. Mickiewicza ulicami: Piastowska, Reymonta,

– od ul. Piastowskiej (skrzyż. z ul. Reymonta) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Reymonta, Miechowska, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,

– od ul. Piastowskiej (skrzyż. z ul. Reymonta) do Al. Mickiewicza ulicą Reymonta.

Ulice/drogi:

– droga wojewódzka 780 – chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

– droga wojewódzka 774 na odcinku od ronda w Kryspinowie (DW780/DW774) do ul. Olszanickiej – chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

– ul. Olszanicka – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

– ul. Chełmska – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

– ul. Junacka – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

– ul. Królowej Jadwigi – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,

Ponadto, w dniu 3.08.2019 r.  na ul. Igrców oraz na odcinkach ul. Chodowieckiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów,

– na ulicy Chodowieckiego na odcinku Igrców – Reymonta zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w związku z poprowadzeniem trasy KMK przez ul. Igrców i Chodowieckiego w dniu 3.08.2019 r.),
Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt 12 616 63 00.