Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wpłynięciu kolejnych odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków- Balice” w wariancie północnym

/pełna treść obwieszczenia/