EKOREWOLUCJA W KRAKOWIE – ZIELEŃ

Wraz z początkiem Nowego Roku Urząd Miasta Krakowa wystartował z kampanią informacyjno-promocyjną #EKOrEWOLUCJA 2020- jest to kontynuacja prowadzonych i zaplanowanych w 2019 roku działań.

Obecnie trwa druga tura kampanii – ZIELEŃ. Więcej na temat akcji można dowiedzieć się na stronie: www.krakow.pl/eko