Konsultacje społeczne dokumentu pn. Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2020 roku trwać będą konsultacje społeczne dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • otwartych warsztatów online w dniu 25 sierpnia (wtorek)
  • telefonicznych dyżurów eksperckich w dniach 26 sierpnia (środa) w godz. 12:00 – 15:00 oraz 27 sierpnia (czwartek) w godz. 15:00 – 18:00 pod nr telefonu 784 542 283.
  • możliwości składania uwag do dokumentu drogą elektroniczną w terminie od 14 sierpnia do 4 września na adres konsultacjestandardypiesze@ztp.krakow.pl

Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Krakowa na temat opracowywanego dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Celem tego opracowania jest natomiast ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Dokument zawiera wytyczne dla dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej.

Projekt standardów – KLIKNIJ