Zawiadomienie dot. przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 27.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Napis: Informacja

/pełna treść zawiadomienia/