Obwieszczenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowo-usługowego oraz parkingu naziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr: 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/10, 719/11 obręb 0002 jedn. ew. Zabierzów oraz 208/45 obręb 53 Kraków – Krowodrza”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia 1/

/pełna treść obwieszczenia 2/