Zawiadomienie dot. zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wskazaniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 września 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Napis: Informacja

/pełna treść zawiadomienia/