Zawiadomienie dotyczy wszczęcia na żądanie stron postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 września 2019 r., znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69.OO.4230.1.2016.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść zawiadomienia/