Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „BIELANY”

Plan Zagospodarowania "Bielany"

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 29 marca do 27 kwietnia 2021 r

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Bielany” zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2021 r

Pełna informacja:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109917