Obwieszczenie ws. budowy cmentarza dla małych zwierząt

Napisz obwieszczenie

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji grzebowiska zwłok zwierzęcych realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie”.

/pełna treść obwieszczenia/