Zawiadomienie dot. postanowienia GDOŚ ws. przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice w wariancie północnym

Napis: Informacja

Zawiadomienie dot. postanowienia GDOŚ o uchyleniu postanowienia RDOŚ w Kielcach  z dnia 16 października 2019 r., nakładającego rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję własną z dnia 27 września 2019 r., określającą środowiskowe uwarunkowania w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice w wariancie północnym” oraz postanowienia GDOŚ o umorzeniu postępowania zażaleniowego w ww. sprawie w stosunku do osób pozbawionych przymiotu strony.

/pełna treść zawiadomienia/