Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu wielopoziomowego, naziemnych miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach budowy ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/