Zawiadomienie dot. decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Napis: Informacja

Zawiadomienie dotyczące:
– decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 września 2019 r., znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69.OO.4230.1.2016.JS, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” w wariancie północnym,

– decyzji GDOŚ o umorzeniu  postępowania odwoławczego w ww. sprawie w stosunku do osób pozbawionych przymiotu strony.

/pełna treść zawiadomienia/