Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą, garaży podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, dróg w ramach inwestycji przy ul. Podłużnej

Napis: Informacja

/pełna treść obwieszczenia/