Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą w rejonie ulic Podłużnej i Pod Stokiem w Krakowie

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/