Obwieszczenie dot. przekazania akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z wniesionym przez strony postępowania odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą, garaży podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, dróg w ramach inwestycji przy ul. Podłużnej

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/