Zmiana organizacji ruchu w dniu Emaus

Napis: Informacja

Krakowskie Forum Kultury jako organizator wydarzenia Emaus 2022, informuje że w związku z Odpustem Emaus i wprowadzoną na dzień 17 i 18 kwietnia 2022 r., zmianą organizacji Ruchu wystąpią następujące utrudnienia:

Od godziny 18.00 w dniu 17 kwietnia 2022 r., wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się – dotyczy również miejsc wyznaczonych, w związku z powyższym nie będzie możliwe parkowanie

  • na ulicy Senatorskiej na odcinku od ulicy Mlaskotów do w kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki.
  • na ulicy Kościuszki na odcinku od nr 57 do skrzyżowania z ul. Senatorską

W dniu 18 kwietnia od godziny 6 rano

  • zostaje zamknięta ul. Kościuszki od ul. Komorowskiego do ul. Królowej Jadwigi w obu kierunkach dla ruchu kołowego z wyłączeniem tramwajów.
  • zostaje zamknięta ul. Senatorska od ul. Mlaskotów do ul. Kościuszki
  • wystąpią utrudnienia w ruchu rowerowym na ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Salwatorskiej do ul. Senatorskiej.
  • na ul. Królowej Jadwigi zostanie wprowadzony ruch dwu kierunkowy i zakaz zatrzymywania się
    (w tym na miejscach wyznaczonych.

Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po godzinie 24.00 – 18 kwietnia 2022 r.

W wyjątkowych przypadkach dojazd mieszkańców i ewentualnie firm odbywać się będzie za zgodą Policji.

Ruch tramwajowy na ul. Kościuszki będzie utrzymywany jego ewentualne wstrzymanie pozostanie w gestii Policji w zależności od narażenia ruchu pieszego.