Obwieszczenie dot. zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej drogi startowej a lotnisku Kraków – Balice” z dnia 15 lipca 2022 r.

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/