Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy garaży podziemnych, naziemnych miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Mydlnickiej/Piastowskiej w Krakowie

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/