Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą , parkingów naziemnych, dróg, sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.: Budowa zespołu 88 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną, techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Podłużnej w Krakowie.

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/