Obwieszczenie dot. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/