Konsultacje społeczne dotyczące budowy Tras: Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Niebieskie tło, zieleń, tekst

W okresie od 17 października do 18 listopada 2022 r. Spółka Trasa Łagiewnicka będzie prowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Krakowa dotyczące zadnia pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)”.

Przedmiotem planowanych konsultacji jest Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, a ich celem jest wysłuchanie głosu mieszkańców Krakowa w tej sprawie oraz pozyskanie pomysłów w zakresie oczekiwanych społecznie i akceptowanych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni wzdłuż tras lub w ich bezpośrednim otoczeniu. W trakcie konsultacji mieszkańcom miasta zostaną przedstawione warianty poprowadzenia obu tras.

Planowane formy konsultacji mają obejmować: opublikowanie materiałów na stronie internetowej www.3obwodnica.krakow.pl oraz zbieranie uwag/ opinii/ wniosków w formie formularza konsultacyjnego elektronicznie lub w formie papierowej w dniach od 17 października do 18 listopada 2022 r.; otwarte protokołowane spotkania z mieszkańcami w każdej z dzielnic (Dzielnica: V, VI, VII, VIII) organizowane w dniach od 19.10.2022 do 27.10.2022; dyżur telefoniczny projektanta; osobiste dyżury projektanta w każdej z czterech dzielnic.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny:

W dniach 17 października – 18 listopada na stronie internetowej 3obwodnica.krakow.pl udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

2. Harmonogram spotkań z mieszkańcami:

  • Dla mieszkańców Dzielnicy V – Krowodrza – 19 października br. – Szkoła podstawowa nr 12, aleja Kijowska 3
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VI – Bronowice – 25 października br. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15B
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VII – Zwierzyniec – 27 października br. – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VIII – Dębniki – 8 listopada br. – Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1

Spotkania dla mieszkańców odbywać się będą w godzinach 17.30-19.30.

3. Harmonogram stacjonarnych dyżurów ekspertów:

  • Dla mieszkańców Dzielnicy V – Krowodrza – 20 października br. – siedziba Rady Dzielnicy V, plac Inwalidów 6
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VI – Bronowice – 26 października br. – siedziba Rady Dzielnicy VI, ul. Na Błonie 15B
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VII – Zwierzyniec – 28 października br. – siedziba Rady Dzielnicy VII, ul. Bolesława Prusa 18
  • Dla mieszkańców Dzielnicy VIII – Dębniki – 4 listopada br. – siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Stacjonarne dyżury ekspertów odbywać się będą w godzinach 16.00-18.00.

4. Eksperckie dyżury telefoniczne:

  • 9 i 10 listopada, godz. 10.00-13.00 – tel. 667 677 938
  • 14 i 15 listopada, godz. 15.00-18.00 – tel. 667 677 938

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących zadnia pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)” zostanie opublikowana w serwisie www.obywatelski.krakow niebawem.