Wkrótce start prac na ul. Królowej Jadwigi (od Jesionowej do Robla)

W połowie października 2022 rusza zapowiadana przebudowa ul. Królowej Jadwigi – pracami objęty będzie odcinek od Jesionowej do Robla. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w sobotę, 15 października – tak, aby kierowcy mogli przyzwyczaić się do nowej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Pierwsze prace rozpoczną się w poniedziałek, 17 października.

Bieżące informacje na temat zadania publikowane są na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa https://zdmk.krakow.pl oraz w serwisie inwestycji miejskich https://inwestycje.krakow.pl/investments/39

Od 15 października na ul. Królowej Jadwigi będą obowiązywać następujące zmiany:
– zamknięty zostanie odcinek od Robla do 28 Lipca 1943 (dojazd do posesji zachowany),
– na odcinku od Jesionowej do 28 Lipca 1943 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy (w trakcie prac bitumicznych odcinek będzie zamknięty – szczegóły w osobnym komunikacie w późniejszym terminie),
– ruch jednokierunkowy na: ul. Na Błonie (od ul. Hamernia do ul. Zarzecze); ul. Borowego; ul. Pększyca-Grudzińskiego; ul. Wyrwy-Furgalskiego (w stronę ul. Królowej Jadwigi).

Pojawią się zmiany w komunikacji miejskiej – szczegóły w komunikacie na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

W ramach inwestycji ul. Królowej Jadwigi zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zadanie obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane będą też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej.

Prace potrwają do maja przyszłego roku.