Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” – zawiadomienie RDOŚ w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/