Konkurs „Zakochaj się w Klimacie”

Granatowe tło, planeta, serce, tekst

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa zachęca do udziału w II edycji konkursu plastycznego skierowanego do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”.

To już druga odsłona lubianego i popularnego wśród uczniów konkursu „Zakochaj się w klimacie”.

W poprzedniej edycji uhonorowano 100 młodych artystów. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne.

Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4  kategoriach wiekowych:

kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych,

kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych,

kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych,

kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu „Zakochaj się w Klimacie” nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00.

Autorów najciekawszych prac we wszystkich czterech kategoriach nagrodzimy m.in. repliką barometru FitzRoya „grą planszową z klimatem” oraz zestawami ekologicznych gadżetów. Ponadto, w późniejszym terminie laureaci otrzymają kalendarz ekologiczny na kolejny rok przedstawiający ilustracje zwycięskich prac. Dodatkowo prace konkursowe zostaną opublikowane na fanpage facebook Klimat-Energia-Gospodarka Wodna oraz na naszej stronie internetowej.

Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć obowiązkowo w załączniku mailowym:

  1. a) Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) wypełnioną czytelnie lub na komputerze i podpisaną przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica czy opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika,
    b) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2),
    c)  zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3),
    d)  licencję na korzystanie z pracy przez Organizatora (zał. 4).

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie https://kegw.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-konkursu-_Zakochaj-sie-w-Klimacie.pdf.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Uczestników.

W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Klimatu KEGW, tel. (12) 32 33 062, (12) 32 33 061, e-mail: klimat@kegw.krakow.pl.