Konsultacje społeczne dotyczące transportu w Krakowie

Białe tło, ciężarówka, tekst

Termin konsultacji: 12.01-3.02.2023 r.

Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu poznanie potrzeb i opinii mieszkańców i mieszkanek oraz krakowskich organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu w mieście. Wnioski wypracowane podczas konsultacji będą podstawą do przygotowania Krakowskiego Panelu Transportowego i wyznaczą kierunek priorytetyzacji zagadnień, które zostaną poruszone w części edukacyjnej panelu.

Przedmiot konsultacji

Wypracowanie propozycji rozwiązań w jaki sposób Miasto Kraków i  mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o następujące obszary:

·         W jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście?

·         W jaki sposób powinno zapewniać się miejsca parkingowe w mieście?

·         W jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej?

FORMY KONSULTACJI:

25 stycznia 2023 r. godz. 18.00-19.30

Spotkanie realizowane w trybie on-line, link do spotkania oraz dodatkowe informacje na stronie www.obywatelski.krakow.pl.

2. Formularz konsultacyjny (w formie elektronicznej lub papierowej).

Formularz dostępny jest pod linkiem: https://poledialogu.typeform.com/KPT-konsultacje

Wypełniony formularz konsultacyjny w formie papierowej można również przesłać na adres fundacji:

Fundacja Optimum Pareto

ul. Celna 6/9, Kraków 30-507

3. Krakowski Panel Transportowy

Termin: 4 marca-1 kwietnia 2023 r.

Kontakt do organizatorów:

Fundacja Pole Dialogu: panel@poledialogu.org.pl tel.: 737 332 271

Fundacja Optimum Pareto: t.cyganowski@optimumpareto.com tel.: 785 628 198