Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania stanowiska o aktualności warunków przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WS-04.6220.138.2022.LP) dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Podłużnej…”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/