Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kat. gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kat. powiatowej – ul. Kościuszki wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej „Salwator”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/