„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy VII

Ławka, planty, tekst

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec do udziału w zaplanowanych w dniach:  30 maja br. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. B. Prusa 18 i 6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 72 przy al. Modrzewiowej 3 spotkaniach w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach I-VII”.  W trakcie debat zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy Dzielnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu, które powinny zostać zrealizowane przez Miasto.

W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzeja Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek siedmiu Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.