Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN500mm I=350m na odcinku W1-W2-W3-KZ1 z budową komory pomiarowej w ul. Księcia Józefa/Mirowskiej w Krakowie”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/