Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 20 kwietnia 2021 roku

Projekt uchwały, który będzie mógł być wprowadzony do porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 20 kwietnia 2021 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 297)

XXIXsesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 20 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII (tryb stacjonarno-zdalny)

Porządek obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
20.04.2021 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016