Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10.JI.62100-27/05 z dnia 24.01.2006 (pozwolenie wodno-prawne dla RZGW na prace w rejonie stopnia wodnego „Dąbie”)

/Pełna treść obwieszczenia/