Projekty uchwał (druki nr: 561 z autopoprawką, 562, 563, 564, 565, 566, 567)

LX sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 21 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII.

Projekt porządku obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
21.11.2023 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2022 Rok 2023
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2022 Rok 2023
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016