Projekty uchwał na LIV sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 18.00

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad LIV sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 23 maja 2023 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 517, 518, 519, 520)

LIV sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 23 maja 2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII.

Projekt porządku obrad do pobrania.

Harmonogram sesji:
23.05.2023 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2022 Rok 2023
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2022 Rok 2023
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016