Projekty uchwał na XV sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 21 stycznia 2020 roku

Projekty uchwał na XV sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 21 stycznia 2020 roku, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 155-autopoprawka, 169). Druki są w jednym pliku.

XV sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 21 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Porządek obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
21.01.2020 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2018-19 Rok 2020

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016