Projekty uchwał na XXII sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 15 września 2020 roku

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 15 września 2020 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 235, 236, 237, 238, 239, 240)

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 15 września 2020 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 241, 242, 243, 244, 245, 246).

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 15 września 2020 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr: 247, 248, 249).

XXII sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 15 września 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII

Porządek obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
15.09.2020 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2018-19 Rok 2020

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016