Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 20 września 2022 roku

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 20 września 2022 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druk nr 462, 463, 464)

XLVI sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 20 września 2022 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII.

Porządek obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
20.09.2022 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2022
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2022
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016