Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 21 września lipca 2021 roku

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 21 września 2021 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr 345, 346, 347, 348).

Projekty uchwał, które będą mogły być wprowadzone do porządku obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 21 września 2021 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr 349, 350, 351).

XXXIV sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 21 września 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII.

Porządek obrad do pobrania

Harmonogram sesji:
21.09.2021 r. – godz. 18:00

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

8 KADENCJA

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19

7 KADENCJA

Rok 2018
Rok 2017 Rok 2016 Rok 2014-15

6 KADENCJA

Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016